Instrukcja krok po kroku

Promocja dostępna wyłącznie dla nowych klientów BGŻOptima.
Informujemy, że promocja Comperia Bonus została zakończona 30.06.2014r. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji promocyjnej, o przyznanych bonusach w wysokości 80zł poinformujemy uczestników spełniających kryteria promocji do dnia 12.08.2014r. na podany przy rejestracji adres e-mail.
Szukasz najlepszej lokaty ? Sprawdź i porównaj na Comperia.pl
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacja dotyczy nieodnawialnej lokaty terminowej 3-miesięcznej w PLN, nominalne, stałe oprocentowanie 4% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty to 20 000 zł. Oferta dostępna wyłącznie na etapie składania Dyspozycji otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej przy zawieraniu Umowy Ramowej dla Indywidualnego Konta BGŻOptima, przy czym Klient może założyć tylko jedną taką lokatę. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności następuje zwrot kapitału oraz wypłata odsetek w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie. Szczegóły oferty wskazane są na www.bgzoptima.pl w sekcji Lokaty. Strona wykorzystuje pliki cookies.