Kalkulator zysku
ToyotaBank
Kalkulator zysku
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

Suma zysku = 100
Przypis
Promocja Comperia Bonus 7 została rozliczona.
Zaloguj się i sprawdź, czy otrzymałeś bonus.
Zobacz krótki instruktaż
 Rozwiń transkrypcję
Zobacz jakie to proste

Spełnij warunki promocji

Promocja pod nazwą „Comperia Bonus – edycja 7" trwa od 25.10.2016 roku do 30.11.2016 roku.

 

Aby skorzystać z Promocji „Comperia Bonus – edycja 7” i otrzymać Premię 100 zł, należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji, w tym m.in.:

• zarejestrować się w Promocji,

• założyć Konto Jedyne i Lokatę „Plan depozytowy na 130 dni” na kwotę minimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł),

• utrzymać saldo minimum 10 000 zł na założonej lokacie „Plan depozytowy na 130 dni” co najmniej przez 70 dni od daty jej założenia.

 

Aby otrzymać Premię dodatkową 10 zł, należy spełnić warunki określone w Regulaminie Promocji:

• do 31 grudnia 2016 r. zarejestrować się do Promocji organizowanej przez Bank „Tankuj korzyści do pełna”,

• spełnić wymagania określone w § 4, ust. 1, pkt. 1 - 2 regulaminu Promocji „Tankuj korzyści do pełna” zamieszczonego na stronie Banku.

 

Uczestnikiem nie może być osoba, która w okresie od 14 maja 2015 r. do 24 października 2016 r. posiadała rachunek bankowy Konto Jedyne założony w Banku.

5,6% oznacza sumę zysku z Planu Depozytowego na 130 dni  (zgodnie z Tabelą Oprocentowania oprocentowanie lokaty wynosi 2,5% w skali roku) na kwotę 10 000 zł, Premii i Premii dodatkowej.

Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.