Kalkulator zysku
ToyotaBank
Kalkulator zysku
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

Suma zysku = 100
Przypis

Najczęściej zadawane pytania w Promocji Comperia Bonus 7

1. Czy z jednego adresu e-mail może się zarejestrować więcej niż jedna osoba?

Nie. Z jednego adresu e-mail możliwa jest rejestracja tylko na jedną osobę.

2. Przy wpisywaniu numeru telefonu pojawia się komunikat o błędnym numerze telefonu.

Numer telefonu w panelu należy wpisywać bez odstępów/spacji. Jeżeli mimo to ponownie pojawi się komunikat o błędnym numerze prosimy o przekopiowanie numeru telefonu do notatnika, a następnie przekopiowanie go z notatnika do docelowego pola. Można również spróbować użyć innej przeglądarki niż dotychczas.

3. Nie mogę się zalogować, link potwierdzający nie przyszedł na moją skrzynkę e-mailową!

Przede wszystkim prosimy o sprawdzenie, czy przy rejestracji do Promocji podałeś prawidłowo swój adres e-mail. Nie można zarejestrować się dwa razy na jeden adres e-mail. Jeśli adres e-mail został podany prawidłowo prosimy o sprawdzenie, czy e-mail nie trafił do folderu SPAM/kosz. Jeżeli e-maila nie ma w folderze SPAM/kosz prosimy o użycie innej przeglądarki niż dotychczas. UWAGA! Użytkownicy domeny tlen.pl/o2.pl, interia.pl oraz interia.eu mogą mieć problemy z logowaniem, ponieważ system traktuje te domeny jako dwie różne. Prosimy uważnie wpisywać adres e-mail używając tego samego aliasu, ewentualnie skorzystać ze skrzynki pocztowej w innej domenie.

4. Nie pamiętam, jakie hasło ustawiłem/am. Co robić?

Na stronie logowania do panelu promocji dostępnego pod adresem https://www.comperiabonus.pl/logowanie znajdziesz link do odzyskiwania hasła. Po kliknięciu w niego i wpisaniu zarejestrowanego w promocji adresu e-mail otrzymasz dalsze instrukcje, które pozwolą Ci na ustawienia hasła na nowo.

5. Czy jeżeli brałem/brałam udział w poprzednich promocjach Comperia Bonus, muszę rejestrować się ponownie?

Tak. Możesz zarejestrować się na ten sam adres e-mail, na który rejestrowałeś/aś się w poprzednich promocjach Comperia Bonus.

6. Podczas rejestracji wyskakuje mi biała strona, co mam zrobić?

Należy skorzystać z innej przeglądarki niż dotychczas (np.: Chrome, Firefox, Internet Explorer).

7. Czy mogę wziąć udział w Promocji, jeżeli nie jestem Obywatelem UE?

Tak, należy jednak posiadać dokumenty niezbędne do założenia Konta Jedynego w Banku, tj. paszport.

8. Nie działa przycisk "przejdź dalej" w momencie uzupełnienia danych tj. pesel, imię, nazwisko. Co może być powodem?

Powodem jest prawdopodobnie błędne wpisywanie nazwiska dwuczłonowego. Posiadając takie nazwisko należy użyć tylko spacji (bez wpisywania myślnika "-") pomiędzy pierwszym a drugim nazwiskiem.

9. Czy jeżeli założyłem/am rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bezpośrednio ze strony Toyota Bank, a nie ze strony comperiabonus.pl też biorę udział w promocji?

Nie, aby wziąć skutecznie udział w promocji należy zarejestrować się na stronie
comperiabonus.pl i złożyć wniosek o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy za pomocą
panelu uczestnika promocji.

10. Czy Premia będzie wypłacona na rachunek bankowy o nazwie „Konto Jedyne”, założony w Toyota Banku?

Tak, Premia zostanie wypłacona na Konto Jedyne w Toyota Bank.

11. Jeżeli posiadałem lub posiadam w Banku inne produkty niż rachunek bankowy o nazwie Konto Jedyne, czy mogę wziąć udział w promocji?

Tak, udział w promocji mogą wziąć udział posiadacze wszystkich innych produktów w Toyota
Bank poza Kontem Jedynym.

12. W jaki sposób mogę skierować zapytanie bezpośrednio do Banku?

Istnieją cztery możliwości kontaktu z Bankiem: za pośrednictwem formularza kontaktowego
ze strony internetowej Banku, za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej (po
zalogowaniu na swoje konto), telefonicznie oraz listownie.

13. Czy będąc pełnomocnikiem do rachunku bankowego o nazwie Konto Jedyne w Toyota Banku w okresie od 14 maja 2015 roku do 30 listopada 2016 roku, mogę wziąć udział w Promocji?

Tak, będąc pełnomocnikiem do Konta Jedynego w okresie od 14 maja 2015 roku do 30
listopada 2016 roku, można brać udział w promocji.

14. Czy będąc pełnomocnikiem do rachunku bankowego Konto Jedyne w Toyota Banku w okresie od 30 listopada 2016 roku, nadal uczestniczę w Promocji?

Tak, będąc pełnomocnikiem do Konta Jedynego w okresie od 30 listopada 2016 nadal
uczestniczysz w promocji.

15. Czy wpływ 10 000 zł na rachunek bankowy może być w kilku transzach?

Tak, wpływ 10 000 zł na rachunek bankowy o nazwie „Konto Jedyne” może być w kilku
transzach.

16. W jakim okresie należy zarejestrować się do usługi „tankuj korzyści do pełna”, aby uzyskać premię dodatkową?

Rejestracja do usługi „tankuj korzyści do pełna” powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2016
roku, aby uzyskać premię dodatkową.

17. Czy mogę założyć kilka lokat Plan Depozytowy na 130 dni?

Tak, maksymalna ilość lokat na jednego klienta wynosi 10 (słownie: dziesięć).

18. Czy wymagana kwota lokaty 10 000 zł może być podzielona na kilka lokat?

Tak, prosimy jednak pamiętać, że suma salda na wszystkich lokatach Plan Depozytowy na 130
musi wynieść min. 10 000 zł najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku.

19. Wspólnie z bratem zarejestrowaliśmy się w promocji. On założył lokatę na 4000 zł, a ja na 6000 zł. Wspólnie uzbieraliśmy 10 000 zł. Czemu nie należy nam się bonus?

Nie spełnili Państwo warunku promocji. Lokata lub lokaty na łączną sumę 10 000 zł. muszą
być założone z wniosków w ramach jednej rejestracji na stronie ComperiaBonus.pl .Aby
spełnić warunki promocji należy zasilić lokatę w ramach jednej rejestracji jednego użytkownika promocji.

20. Od kiedy jest liczony okres 70 dni utrzymania lokaty?

Okres utrzymania lokaty przez 70 dni jest liczony od momentu osiągnięcia salda 10 000 zł na wszystkich lokatach Plan Depozytowy na 130 dni.