Kalkulator zysku
PKO BANK POLSKI
Kalkulator zysku
Oblicz
odsetki gwarantowany
bonus
Comperia.pl
zysk

20 + 100 = 20
Suma zysku = 100
Rejestracja zamknięta
Rejestracja została zakończona. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji promocji.
Zobacz krótki instruktaż:
 Rozwiń transkrypcję
Zobacz jakie to proste

Spełnij warunki promocji

Promocja pod nazwą „Comperia Bonus 8” trwa od 14 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W celu skorzystania z promocji należy spełnić warunki określone w Regulaminie promocji, w tym m.in. kroki do spełnienia na stronie akcji https://comperiabonus.pl/pkobankpolski:

  1. Wypełnij formularz rejestracji na stronie https://comperiabonus.pl/pkobankpolski/rejestracja podając login oraz e-mail
  2. Potwierdź rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
  3. Ustaw hasło do logowania się w na stronie Comperia Bonus 8.
  4. Po zalogowaniu do panelu uczestnika https://comperiabonus.pl/pkobankpolski/logowanie będziesz mógł wnioskować o pożyczkę gotówkową w PKO Banku Polskim. W panelu akcji znajdziesz link, który przekieruje Cię do wniosku. Pamiętaj, aby wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji niezbędnych do poprawnego rozliczenia promocji tj. informacji o zawarciu Umowy o Pożyczkę Gotówkową, adresu e-mail podane Bankowi w momencie zawarcia Umowy o Pożyczkę Gotówkową. Jeśli nie zaznaczysz tych zgód, Comperia.pl nie będzie mogła wypłacić Ci premii.
  5. Podpisz umowę o pożyczkę lub konsolidację. Warunkiem przyznania bonusu jest zawarcie Umowy o Pożyczkę Gotówkową.
  6. O przyznaniu Premii poinformujemy Ciebie mailowo na podany podczas rejestracji adres e-mail.
  7. Najpóźniej do 20 lutego 2018 r. zrealizujemy przelew z bonusem na Twoje konto podane po informacji o przyznanym bonusie.


Organizatorem Promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.